SCM player skins
Tumblr Mouse Cursors
Mishamigos

Mishamigos

Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım.
instagram:dilaykaya_
snapchat:dilaykayaa

6 ay uyuma fikrini ayılara kaptırmışız, siz hala aşk acısı çekin.

(Source: papucumunhayalleri, via omgmerababen)

thedreamdiariess:

bayankaramelli:

sonkamelya:

elfkizi:

yılın babası ödülü :sA::dfDFGSF

Hastasıyıız

Delisiyiz

Ve buda öküz Misha :D çocuğun psikolojisini bozacak asdasdfasd

(Source: morgozlukiz, via uslanartikdeligonull)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter